Kolegiata – Świątynia pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła

Oderwawszy wzrok od murów bramy Szczebrzeskiej i wolnej za bramą przestrzeni, którą przecina leniwie wody tocząca Łabuńka, a myśl od scen jakie niegdyś rozgrywały się na owym błotnistym do niedawna jeszcze polu, zawróćmy ku kolegiacie zamojskiej.

Poważny, bielejący frontonem kościół, …

Zamek – Siedziba hetmańska

Z uczelni zamojskiej przenieść wzrok i myśl musimy z kolei na siedzibę hetmańską, rozległą, dwupiętrową budowlę od ulicy cofniętą, która ma swoją długą historię na przestrzeni tych trzystu pięćdziesięciu lat, jakie zamykają okres istnienia zamojskiego grodu.

Zamek wzniesiony został równocześnie …

Akademia Zamojska 1935 r.

Dwa gimnazja oraz dwa licea nowego typu budynek w sobie przygarnia, a jakby pomny jeszcze zamiaru Ossolińskiego, który tu chciał pierwotnie „Ossolineum” umieścić, jakby podtrzymać chciał nadal tradycję dawną, także i Bibliotekę Centralną Pedagogiczną.

Bo tamta, której podstawą był księgozbiór …

Akademia Zamojska

Chodźmy „marzyć i śnić“ dalej. Pobłądzić trochę po parku założonym na dawnych, austriackich fortyfikacyjnych umocnieniach, w którym wśród pięknie utrzymanych alei i skwerów, wśród angielskim sposobem rozrzuconych różnorakich okazów flory rodzimej, poprzez koronkową sieć płaczących wierzb, widać okrągłą budowlę-rotundę, z …