ZAMOŚĆ W POLSCE LUDOWEJ

Budowa nowego życia po wyzwoleniu w 1944 nie była na początku łatwa, wobec wyniszczenia przez hitlerowskiego okupanta ok. 40% mieszkańców przedwojennego Zamościa, w tym znacznej liczby inteligencji, a także w związku z trudnym procesem utrwalania władzy ludowej na tym terenie. …

WAŻNIEJSZE DATY Z HISTORII ZAMOŚCIA

WAŻNIEJSZE DATY Z HISTORII ZAMOŚCIA

1517 –  Mikołaj i Feliks Zamoyscy nabyli od Jana Ostrowskiego osadę Skokówkę z zameczkiem wśród rozlewisk Łabuńki i Topornicy (pierwotnie zw. Wieprzcem) oraz okoliczne wsie; obecnie miejsce to z reliktami ziemnymi nazywa się Zamczyskiem.

1542 …

Zamość – wiadomości

ZAMOŚĆ, który w 1980 obchodził swoje czterechsetlecie, został w 1975 podniesiony do rangi miasta wojewódzkiego. Liczy 65 tys. mieszkańców. Jest stolicą gospodarczego i kulturalnego regionu (określanego często jako Zamojszczyzna) obejmującego dawne powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski, dokładnie wypełniające granice …