Zamosc – Downtown – východní část a Rotunda

Pl. Mickiewicz (Velké náměstí) - Vodní trh - Rotunda - d. Řecká pravoslavná církev - ul. Bazyliańska - ul. Żeromskiego - pl. Wolności - ul. Łukasińskiego - ul. Lenina. Grecka - ul. Zamenhofa - Trh se solí - Przyrynek - pl. Autobus

Jít na jih. od Velkého náměstí, podél centrální ul. Moranda, definování příčné osy rozložení města, za blokem činžovních domů u tržiště přicházíme na Vodní trh. Toto náměstí, na východ. ze zmíněné osy severní-pd., určený ul. Moranda má tvar podlouhlého obdélníku s rozměry 50 X 70 m.

Původně byl trh s vodou umístěn více na západ., přísně na příčné ose města, měl tvar čtverce o rozměrech 50 x 50 m, s 4 pozemky v každém průčelí a byl ekvivalentem trhu se solí na severu. Arkádové domy nepřežily, ale jejich existence byla potvrzena poválečným terénním výzkumem. Název Tržního náměstí - Wodny - vznikl pravděpodobně díky blízkosti nivy v údolí Labuńka na jihu. strana města. Pouze v 18. / 19. století. náměstí bylo „posunuto“ směrem na východ. Dnes má charakter náměstí s trávníky, lavičky a stromy (kaštany).

Okrajové budovy náměstí jsou jedna věc- a dvoupodlažní, není příliš harmonický.