By- og arkitektoniske værdier i den gamle bydel i Zamość

By- og arkitektoniske værdier i den gamle bydel i Zamość

Mange videnskabelige afhandlinger blev viet til Zamość, bevis for sine særlige bymæssige og arkitektoniske kvaliteter. Oto Jan Zamoyski, Polsk magnat, statsmand, en beskytter af kultur og en veluddannet person, potrafił praktycznie zrealizować założenia projektowa włoskich teoretyków-urbanistów budowy „miast