Urban and architectural values ​​of the Old Town in Zamość

Urban and architectural values ​​of the Old Town in Zamość

Many scientific theses were devoted to Zamość, proving its special urban and architectural qualities. Oto Jan Zamoyski, Polish magnate, statesman, a patron of culture and a well-educated person, potrafił praktycznie zrealizować założenia projektowa włoskich teoretyków-urbanistów budowy „miast