Ongewenste bouwobjecten in de structuur van de oude binnenstad

Ongewenste bouwobjecten in de structuur van de oude binnenstad

“De afgelopen jaren is er in Zamość geen gebouw gebouwd, die het verdient om een ​​werk van toegepaste kunst te worden genoemd. Het is moeilijk om degenen aan te wijzen die niet eens uitmuntend of interessant zijn, maar corrigeer zelfs nieuwe gebouwen. Nijaka, willekeurig, …

Stedelijke en architectonische waarden van de oude stad in Zamość

Stedelijke en architectonische waarden van de oude stad in Zamość

Veel wetenschappelijke scripties waren gewijd aan Zamość, bewijst zijn bijzondere stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten. Oto Jan Zamoyski, Poolse magnaat, staatsman, een beschermheer van cultuur en een goed opgeleide persoon, potrafił praktycznie zrealizować założenia projektowa włoskich teoretyków-urbanistów budowy „miast