Zamosc – Downtown – oostelijk deel en Rotunda

Pl. Mickiewicz (Het Grote Marktplein) - Watermarkt - Rotunda - d. Grieks-orthodoxe kerk - ul. Bazyliańska - ul. Żeromskiego - pl. Wolności - ul. Łukasińskiego - ul. Lenina. Grecka - ul. Zamenhofa - Zoutmarkt - Przyrynek - pl. Bus

Ik ga naar het zuiden. van het Grote Marktplein, langs de centrale ul. Moranda, het definiëren van de dwarsas van het stadsplan, achter het blok huurkazernes bij het marktplein komen we bij de Watermarkt. Dit vierkant, gelegen in het oosten. vanaf de eerder genoemde as noord-pd., aangewezen ul. Moranda heeft de vorm van een langwerpige rechthoek met afmetingen 50 X 70 m.

Aanvankelijk lag de Watermarkt meer naar het westen., strikt op de dwarsas van de stad, het had de vorm van een vierkant van 50 x 50 m, met 4 percelen in elke gevel en was het equivalent van de zoutmarkt in het noorden. De arcadenhuizen zijn niet bewaard gebleven, maar hun bestaan ​​werd bevestigd door naoorlogs veldonderzoek. De naam van het marktplein - Wodny - is waarschijnlijk ontstaan ​​vanwege de nabijheid van de uiterwaarden in de Łabuńka-vallei in het zuiden. stadszijde. Alleen in de 18e / 19e eeuw. het vierkant werd naar het oosten "verschoven". Tegenwoordig heeft het het karakter van een plein met grasvelden, banken en bomen (kastanjebomen).

De perifere bebouwing van het plein is één ding- en twee verdiepingen, niet erg harmonieus.