Zamosc – Historie

Zamosc – Historie

By (ok. 67 000 bebodd) ligger i Padół Zamojski, over Łabuńka (høyre sideelv av Wieprz-elven), w l. 1975-98 provinsby, fra 1999 r. sete for bymyndigheter med rettigheter til poviat og landpoviat. Senter for matindustri (kjøttplanter, bryggeri, …