Zamość Rotunda

Zamość Rotunda – Martyrdomens mausoleum i Zamość-regionen, som den originale treporten fører med den tyske inskripsjonen "Transit camp for fanger av sikkerhetspolitiet". Den første cellen til venstre ble bombet i september 1939 r., her ble dødsdommer utført, upamiętnia to płyta z