St.. Catherine

Enskipskirken St.. Catherine nær Salarium Forum, skylder sin eksistens til Żaboklicki Hieronim Foundation, som beordret at den skulle reises i andre halvdel av 1600-tallet for Fr.. reformaterer, lever under kjærlig omsorg fra sine overordnede i den nærliggende, liten, i dag ikke lenger eksisterende kloster.

Blant dem en spesiell berømmelse, av gudfryktighet, alvorlighetsgraden av moral og hellighet som flyter, Guardian X gledet seg. Sebastian Wolicki, med hvem tsar Peter under besøket i byen, høre om hans store dyder og beundre ham, han hadde en lang samtale.

Munkene fikk et klosterbibliotek forstørret av biskopen av Chełm, Jan Feliks Szaniawski., en gang gravlagt i kirkens hvelv, som etter oppløsningen og flyttingen av munkene til Chełm, Den ble gitt til universitetsbiblioteket i Lviv og ødelagt i brann i tilfelle brann.

Dårlige rester av eiendommen til oo. reformater ble distribuert til kirker i Zamość. Blant annet ble ti lysestaker av blikk donert av X. Derbedroszewicz Kajetan kollegiale kirke i Zamość til kapellet til den hellige jomfruen "Obwachowska".

I alteret er det et maleri av St.. Katrins gamle pensel flyttet fra den tidligere kirken i forstedene til Lublin, som ble revet for krigsformål. Bildet av St.. Hubert i sidealteret er malt av kunstneren – Edward Kopciński, en maler, professor i Zamość gymnasium.

I koret er det gamle orgeler fra 1600-tallet gitt til kirken St.. Catherine gjennom den kollegiale kirken i Zamość.