Zamosc – Sentrum – østlige del og Rotunda

Pl. Mickiewicz (Det store torget) - Vannmarked - Rotunda - d. Gresk-ortodokse kirke - ul. Bazyliańska - ul. Żeromskiego - pl. Wolności - ul. Łukasińskiego - ul. Lenina. Grecka - ul. Zamenhofa - Salt Market - Przyrynek - pl. Buss

Går sørover. fra det store torget, langs den sentrale ul. Moranda, definere den tverrgående aksen til byoppsettet, bak boligblokken ved markedsplassen kommer vi til Vannmarkedet. Dette torget, ligger i øst. fra ovennevnte akse nord-pd., utpekt ul. Moranda er formet som et langstrakt rektangel med dimensjoner 50 X 70 m.

Opprinnelig var vannmarkedet lokalisert mer mot vest., strengt på tversaksen av byen, den hadde formen på et kvadrat på 50 x 50 m, med 4 tomter i hver fasade og tilsvarte Saltmarkedet i nord. De buede husene har ikke overlevd, men deres eksistens ble bekreftet av etterkrigsfeltforskning. Navnet på markedsplassen - Wodny - ble sannsynligvis opprettet på grunn av flomsletten i Łabuńka-dalen i sør. bysiden. Først på 1700- / 1800-tallet. torget ble "forskjøvet" mot øst. I dag har den karakteren av et torg med plener, benker og trær (kastanjetrær).

De perifere bygningene på torget er en ting- og to-etasjes, ikke veldig harmonisk.