Zamośćská radnica – Vyšívaný obrázok

Maľba renesančnej radnice v Zamošci na vyšívanie mulinkou. Veľkosť: 91 X 117 kríže.

Označenie farieb a počet muliarskych nití.

Ako vyšiť plán