Cintoríny v Zamośći

Cintoríny v Zamośći

Rímskokatolícky cintorín, d. aj gréckokatolícky, Pravoslávny a evanjelický (na križovatke ulíc Peowiaków a Przemysłowa). Na ňom, okrem iných. hrob Matyldy Czerskej (d. w 1935 r.) vyrobené podľa návrhu. od vynikajúceho sochára Jakuba Juszczyka (1893-1945), pomnik Dzieci Zamojszczyzny w