Zamość - Prehliadka pamätihodností - Trasa 5

Vedľa katedrály sa ozvala fara. výplň – v súčasnosti sídlo náboženského múzea, postavená na konci 16. storočia, prestavaný 1620 r. inflátom Mikołaja Kiślickiho, zdobený bohato zdobeným ranobarokovým portálom s erbom zakladateľa Pruska. V múzeu sú umiestnené odevy a liturgické vybavenie, albę