Zamosc – Berättelse

Zamosc – Berättelse

Stad (ok. 67 000 bebodd) ligger i Padół Zamojski, över Łabuńka (höger biflod av floden Wieprz), w l. 1975-98 provinsstad, från 1999 r. säte för stadsmyndigheter med rättigheter till poviat och landpoviat. Livsmedelsindustrin centrum (köttplantor, bryggeri, …

Zamosc – meddelanden

Zamość, i vilken 1980 firade sitt 400-årsjubileum, stannade inne 1975 höjd till rang som en provinsstad. Det räknas 65 tusen. invånare. Det är den ekonomiska och kulturella huvudstaden i regionen (ofta kallad Zamość-regionen) som täcker tidigare poviater: Bilgorajski, hrubieszowski, Tomaszowski och Zamość, dokładnie wypełniające granice