Zamosc – Stadens centrum – östra delen och Rotunda

Pl. Mickiewicz (Det stora torget) - Vattenmarknad - Rotunda - d. Grekisk-ortodoxa kyrkan - ul. Bazyliańska - ul. Żeromskiego - pl. Wolności - ul. Łukasińskiego - ul. Lenina. Grecka - ul. Zamenhofa - Saltmarknad - Przyrynek - pl. Buss

Går söderut. från Stortorget, längs den centrala ul. Moranda, definierar stadsplanets tvärgående axel, bakom kvarteret med hyreshus vid torget kommer vi till vattenmarknaden. Det här torget, beläget i öster. från ovan nämnda nord-pd-axel., utsedd ul. Moranda är formad som en långsträckt rektangel med mått 50 X 70 m.

Ursprungligen var vattenmarknaden mer västerut., strikt på stadens tvärgående axel, den hade formen på en kvadrat som mäter 50 x 50 m, med 4 tomter i varje fasad och motsvarade Saltmarknaden i norr. De arkaderade husen har inte överlevt, men deras existens bekräftades av efterkrigsfältforskning. Marknadstorget - Wodny - skapades troligen på grund av flodslättens närhet i Łabuńka-dalen i söder. stadssidan. Först på 1700- / 1800-talet. torget "flyttades" mot öster. Idag har den karaktären av ett torg med gräsmattor, bänkar och träd (kastanjeträd).

De perifera byggnaderna på torget är en sak- och två våningar, inte särskilt harmonisk.