Arsenał Zamojski

W bramie pałacu stojąc rzućmy okiem w głąb rynku i oprzyj my spojrzenie na zwartej masie nadszańca, zamykającego na wschodzie miasta mury twierdzy. Wielekroć spojrzeniem ogarniał tę przestrzeń kanclerz Zamoyski i wyłuskiwał z mroków wieczornych czy obrzasków rannych wznoszące się …

Read more