Cmentarze w Zamościu

Cmentarze w Zamościu

Cmentarz rzymskokatolicki, d. także greckokatolicki, prawosławny i ewangelicki (u zbiegu ulic Peowiaków i Przemysłowej). Na nim m.in. grób Matyldy Czerskiej (zm. w 1935 r.) wykonany wg proj. wybitnego rzeźbiarza Jakuba Juszczyka (1893-1945), pomnik Dzieci Zamojszczyzny w …

Zamość Rotunda

Zamość Rotunda – Mauzoleum Martyrologii Zamojszczyzny, do którego prowadzi pierwotna drewniana brama z niemieckim napisem „Obóz przejściowy dla więźniów policji bezpieczeństwa”. Pierwsza cela z lewej strony została zbombardowana we wrześniu 1939 r., tu wykonywano wyroki śmierci, upamiętnia to płyta z …

Zamość – Zwiedzanie – Trasa 7

Od gmachu d. Akademii ul. Pereca dochodzimy do Rynku Solnego (nazwa od handlu solą), jednego z trzech placów Zamościa, o kształcie prostokątnym i różnorodnej zabudowie. Od strony pn. widoczny budynek kościoła poreformackiego, obecnie filialny św. Katarzyny (pierwotnie św. Piotra z …