Zamość – Rynek Wielki – Ratusz – Kamienice podcieniowe

Rynek Wielki (pl. Mickiewicza) jest jednym z najwspanialszych XVI-wiecznych placów w Europie. Jego wyjątkowy urok stworzyło opasanie go arkadowymi podcieniami kamienic. Głębokie perspektywy podcieni, podkreślone światłocieniową rytmiką sklepień i arkad, urzekają każdego widza i stwarzają podniosły nastrój. Pierścień jedno- lub …

Read more

Zamość Śródmieście – Zwiedzanie – rezydencja Zamoyskich

Niemal naprzeciw d. rezydencja Zamoyskich, obecnie siedziba wojewódzkich władz sądowych. Znajduje się na osi kompozycji urbanistycznej w zach. części miasta. Usytuowany w głębi pałac poprzedzony jest obszernym otwartym dziedzińcem, ujętym po bokach długimi oficynami. Z tyłu pałacu dziedziniec zamknięty z …

Read more