Cmentarze w Zamościu

Cmentarze w Zamościu

Cmentarz rzymskokatolicki, d. także greckokatolicki, prawosławny i ewangelicki (u zbiegu ulic Peowiaków i Przemysłowej). Na nim m.in. grób Matyldy Czerskiej (zm. w 1935 r.) wykonany wg proj. wybitnego rzeźbiarza Jakuba Juszczyka (1893-1945), pomnik Dzieci Zamojszczyzny w …