Zamość – Zwiedzanie – Trasa 3

Rynek wielki – kamienice. Do ratusza przylegają uznawane za najpiękniejsze kamienice, od których rozpoczniemy zwiedzanie Rynku. Północna pierzeja Rynku to ul. Ormiańska przeznaczona już przez Jana Zamoyskiego dla Ormian, którzy zajmowali się handlem. Przywilej …