Zamość – Śródmieście – część wschodnia i Rotunda

Pl. Mickiewicza (Rynek Wielki) — Rynek Wodny — Rotunda — d. cerkiew grecka — ul. Bazyliańska — ul. Żeromskiego — pl. Wolności — ul. Łukasińskiego — ul. Lenina — ul. Grecka — ul. Zamenhofa — Rynek Solny — Przyrynek — pl. Autobusowy

Idąc na pd. z Rynku Wielkiego środkową ul. Moranda, wyznaczającą poprzeczną oś układu miasta, za blokiem kamienic przyrynkowych dochodzimy do Rynku Wodnego. Plac ten, leżący na wsch. od wspomnianej osi pn.—pd., wyznaczonej ul. Moranda ma kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach 50 X 70 m.

Początkowo Rynek Wodny był usytuowany bardziej na zach., ściśle na osi poprzecznej miasta, miał kształt kwadratu o wymiarach 50X50 m, z 4 parcelami w każdej pierzei i stanowił odpowiednik Rynku Solnego na pn. Nie zachowały się domy podcieniowe, ale ich istnienie potwierdziły powojenne badania terenowe. Nazwa Rynku — Wodny — powstała zapewne z powodu sąsiedztwa z terenami zalewowymi w dolinie Łabuńki w pd. stronie miasta. Dopiero w XVIII/XIX w. plac został „przesunięty” w kierunku wsch. Dziś ma charakter skweru .z trawnikami, ławkami i drzewami (kasztanowce).

Zabudowa obrzeżna placu jest jedno- i dwupiętrowa, mało harmonijna.