Zamość – Zwiedzanie – Trasa 5

Obok katedry plebania zw. infułatką – obecnie siedziba muzeum sakralnego, wzniesiona w końcu XVI w., przebudowana w 1620 r. przez infułata Mikołaja Kiślickiego, ozdobiona bogato dekorowanym wczesnobarokowym portalem z herbem fundatora Prus. W muzeum zgromadzono …