Cintoríny v Zamośći

Cintoríny v Zamośći

Rímskokatolícky cintorín, d. aj gréckokatolícky, Pravoslávny a evanjelický (na križovatke ulíc Peowiaków a Przemysłowa). Na ňom, okrem iných. hrob Matyldy Czerskej (d. w 1935 r.) vyrobené podľa návrhu. od vynikajúceho sochára Jakuba Juszczyka (1893-1945), pomnik Dzieci Zamojszczyzny w

Zamość Rotunda

Zamość Rotunda – Mauzóleum mučeníctva regiónu Zamość, vedúca k pôvodnej drevenej bráne s nemeckým nápisom „Tranzitný tábor pre väzňov bezpečnostnej polície“. Prvá bunka vľavo bola bombardovaná v septembri 1939 r., tu sa vykonávali rozsudky smrti, upamiętnia to płyta z

Zamość - Prehliadka pamätihodností - Trasa 5

Vedľa katedrály sa ozvala fara. výplň – v súčasnosti sídlo náboženského múzea, postavená na konci 16. storočia, prestavaný 1620 r. inflátom Mikołaja Kiślickiho, zdobený bohato zdobeným ranobarokovým portálom s erbom zakladateľa Pruska. V múzeu sú umiestnené odevy a liturgické vybavenie, albę