Stare Miasto w Zamościu z lotu ptaka

Stare Miasto w Zamościu z lotu ptaka:

Legenda: Obiekty o wyjątkowych wartościach urbanistyczno-architektonicznych: 1. Rynek Wielki. 2. Ratusz, 3. Kamienice ormiańskie (Muzeum Zamojskie), 4. Kamienica Morandowska, 5. Kamienica Linkowska, 6. Katedra, 7. Infułatka (Muzeum Sakralne). 8. Brama Szczebrzeska, 9. Arsenał, 10. Pałac Zamoyskich, 11. Akademia Zamojska, 12. Stara Brama Lubelska, 13. Park miejski, 14. Kościół św. Katarzyny, 15. Nowa Brama Lubelska, 16. Rynek Solny, 17. Synagoga 18. Nadszaniec bastionu VI, 19. Nadszaniec bastionu VII, 20. Bastion VII, 21. Stara Brama Lwowska, 22. Nowa Brama Lwowska, 23. Kościół Franciszkanów, 24. Kościół Redemptorystów (dawna cerkiew), 25. Dom Centralny, 26. Rynek Wodny, 27. Klasztor Klarysek, 28. Furta wodna 29. Rotunda Obiekty powstałe w latach 70. XX w., obce historycznej strukturze Starego Miasta: A. Biurowiec Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej z 1967 r.. B. Budynek Zakładu Doskonalenia Zawodowego, ok. 1970 r., C. Hotel „Renesans” z 1971 r., D. Budynek PAX-u z 1972 r., E. Dom Rzemiosł Różnych z 1973 r. Kamienice powstałe na początku XXI w., znakomicie wpisujące się w tkankę urbanistyczno-historyczną Starego Miasta: I. Kamienica z 2000 r., II. Kamienica z 2005 r. Źródło: Folder,Zamość”, Wydawnictwo Lipiec, Zamość 2004