Gospodarowanie krajobrazem w historycznym centrum Zamościa

Prześledzenie procesu budowy zamku oraz rozplanowania i budowy miasta Zamościa od podstaw, na tzw. surowym korzeniu (in cruda radice), a także budowy fortyfikacji opasujących ten rezydencjonalno-municypalny układ dowodzi, jak wielkim profesjonalizmem odznaczał się architekt Bernardo Morando oraz jak wielki zmysł …