Wybór miejsca pomnika Jana Zamojskiego

Prześledzenie procesu budowy założenia pałacowo-ogrodowego na terenie dawnej siedziby rodowej Zamojskich, procesu rozplanowania i budowy całego miasta od podstaw na tzw. surowym korzeniu a także budowy fortyfikacji opasujących ten układ rezydencjonalno-municypalny dowodzi, jak wielkim profesjonalizmem odznaczał się architekt i budowniczy …

Read more

Walory historyczne i krajobrazowe założenia pałacowo-ogrodowego w Zamościu

Walory historyczne i krajobrazowe założenia pałacowo-ogrodowego w Zamościu.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku stworzyło możliwości pozyskiwania z funduszy strukturalnych dofinansowania do różnych inwestycji. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) współfinansuje przedsięwzięcia związane między innymi z rewitalizacją, konserwacją, …

Read more

Układ sprzężony – zespolony pałacu, miasta i fortyfikacji Zamościa

Układ sprzężony – zespolony pałacu, miasta i fortyfikacji Zamościa.

Zagadnienie sprzężenia planu miasta z narysem fortyfikacji, jako wyniku połączenia dwóch figur geometrycznych były tematem badań autorów „Twierdzy Zamość”, a następnie znalazły kontynuację w pracach Jerzego Szablowskiego, Jerzego Miłobędzkiego i Wojciecha …

Read more