Roztocze – Informacja Turystyczna

Roztocze – Informacja Turystyczna

INFORMACJA TURYSTYCZNA – Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 (ratusz), tel. 84 639 22 92,tel./fax84 627 08 13 www.zoit.zamosc.pl, e-mail: zoit@osir.zamosc.pl

Horyniec-Zdrój

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 4, tel./fax 16 631 31 05, e-mail: turinfhoryniec@interia.pl

Krasnobród

Punkt Informacji Turystycznej, ul.Tomaszowska 25, tel. 84 534 28 42

Józefów

Pawilon Geoturystyczny, ul. Kościuszki 37 A, tel. 84 687 96 69

Susiec

Punkt Informacji Turystycznej, ul.Tomaszowska 100, tel. 84 665 44 10,531 475 652

Szczebrzeszyn

Miejski Dom Kultury, ul. Sądowa 3, tel. 84 682 10 60 Księgarnia„Chrząszcz” ul. Zamojska 6A, tel. 84 682 28 87

Tomaszów Lubelski

LOT„Roztocze”, ul. Kościelna 9, tel. 84 665 85 05

Zamość

PTTK Oddział Zamość, ul. Staszica 31, tel. 84 639 31 43, tel./fax 84 638 56 87, e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl

BUT”Intur”, ul. Ormiańska 3, tel. /fax 84 638 52 23, tel. 84 639 18 08, www.intur-zamosc.pl

Zwierzyniec

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN, ul. Plażowa 3, tel. 84 687 20 66, tel./fax 84 687 22 86, e-mail: rpmuzeum@pro.onet.pl

Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji, ul. Słowackiego 2, tel. 84 687 26 60, e-mail: zokir@poczta.onet.pl