Zamość Śródmieście – Zwiedzanie – Brama Szczebrzeska

D. Brama Szczebrzeska, została wzniesiona jako jedna z 3 bram miasta w 1. 1603-05 przez budowniczego Błażeja Gocmana w stylu manierystycznym, z attyką. W czasie przebudowy w latach 1770—71 otrzymała rokokowe kamienne wazony i rzeźby św. Floriana i św. Michała …

Zamość Śródmieście – Zwiedzanie – Arsenał

Arsenał, piętrowy, długi (63 m), mało efektowny budynek na pd. od pałacu, jest najstarszą, obok pałacu, budowlą Zamościa, wzniesioną w 1. 1582—83 przez B. Moranda.

Zbrojownia (w źródłach nazywana „cekhausem”), ufundowana przez Jana Zamoyskiego, dzięki nagromadzonym tu przez hetmana trofeom …

Zamość Śródmieście – Zwiedzanie – rezydencja Zamoyskich

Niemal naprzeciw d. rezydencja Zamoyskich, obecnie siedziba wojewódzkich władz sądowych. Znajduje się na osi kompozycji urbanistycznej w zach. części miasta. Usytuowany w głębi pałac poprzedzony jest obszernym otwartym dziedzińcem, ujętym po bokach długimi oficynami. Z tyłu pałacu dziedziniec zamknięty z …

Zamość Śródmieście – Zwiedzanie – gmach d. Akademii Zamojskiej

Naprzeciw placu gmach d. Akademii Zamojskiej. Wielki piętrowy czworobok na rogu ul. Akademickiej i Pereca, obecnie siedziba mającego piękne tradycje I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego i średnich szkół zawodowych oraz Studium Administracyjnego Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W …

Zamość Śródmieście – zwiedzanie – Stara Brama Lubelska

Po wyjściu z Parku udajemy się w kierunku pd.-zach. do Starej Bramy Lubelskiej. Była to jedna z 3 bram miejskich fundacji Jana Zamoyskiego. Została zbudowana najwcześniej, bo już przed 1588, przez B. Moranda.

Manierystyczna fasada Bramy, o surowych formach porządku …

Zamość Śródmieście – zwiedzanie – Park miejski

Zwiedzanie miasta rozpoczynamy od Parku Miejskiego, gdzie w tzw. Kojcu mieści się model miasta, potem oglądamy Starą Bramę Lubelską i zwiedzamy d. centrum życia dworskiego i umysłowego wzdłuż ul. Akademickiej, a więc gmach d. Akademii i budynki towarzyszące, zespół budowli …