Fundusze unijne a rewitalizacja Starego Miasta

Fundusze unijne a rewitalizacja Starego Miasta

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. stworzyło możliwość pozyskiwania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dofinansowania do prowadzonych nowych inwestycji drogowych, środowiskowych, turystycznych, inwestycji w dziedzinie kultury, edukacji i sportu, ochrony zdrowia …

Wartości urbanistyczno-architektoniczne Starego Miasta w Zamościu

Wartości urbanistyczno-architektoniczne Starego Miasta w Zamościu

Zamościowi poświęcono wiele rozpraw naukowych, w których udowadniano jego szczególne walory urbanistyczno-architektoniczne. Oto Jan Zamoyski, polski magnat, mąż stanu, mecenas kultury i człowiek wszechstronnie wykształcony, potrafił praktycznie zrealizować założenia projektowa włoskich teoretyków-urbanistów budowy „miast …