Akademia Zamojska 1935 r.

Dwa gimnazja oraz dwa licea nowego typu budynek w sobie przygarnia, a jakby pomny jeszcze zamiaru Ossolińskiego, który tu chciał pierwotnie „Ossolineum” umieścić, jakby podtrzymać chciał nadal tradycję dawną, także i Bibliotekę Centralną Pedagogiczną.

Bo tamta, której podstawą był księgozbiór …

Akademia Zamojska

Chodźmy „marzyć i śnić“ dalej. Pobłądzić trochę po parku założonym na dawnych, austriackich fortyfikacyjnych umocnieniach, w którym wśród pięknie utrzymanych alei i skwerów, wśród angielskim sposobem rozrzuconych różnorakich okazów flory rodzimej, poprzez koronkową sieć płaczących wierzb, widać okrągłą budowlę-rotundę, z …

Kościół św. Katarzyny

Jednonawowy kościół św. Katarzyny opodal Forum Salarium, zawdzięcza swe istnienie fundacji Żaboklickiego Hieronima, który wznieść go rozkazał w drugiej połowie XVII-go wieku dla oo. reformatów, mieszkających pod troskliwą pieczą przełożonych w pobliskim, maleńkim, dziś już nie istniejącym klasztorku.

Wśród nich …