Smaki Roztocza

Smaki Roztocza

Tygiel kulturowy, jakim było Roztocze ma swoje odbicie w lokalnej kuchni. Można w niej dostrzec wpływy kuchni staropolskiej, ukraińskiej, włoskiej, niemieckiej, tatarskiej i żydowskiej. Do tej tradycji starają się nawiązywać właściciele karczm i restauracji, m.in. zamojskiej „Muzealnej' zagród „Roztocze” w Obszy i „Guciów”.

Roztocze zawsze słynęło ze znakomitych miodów. Jest ich kilkanaście rodzajów, min. wyrabiany tylko tutaj miód fasolowy. Są wsie, w których prawie każdy gospodarz ma własną pasiekę. Najbardziej znaną jest „Ulik” w Mokremlipiu, gdzie można popróbować miodów i obejrzeć skansen oraz muzeum pszczelarstwa. Miody z Roztocza można również kupić w sklepach „Apiko” (Zamość, ul. Staszica 35) i „Ulik* (Mokrelipie i Zwierzyniec, ul. Wachiewskiej 1).

W tradycyjnie pieczony chleb, domowy smalec i konfitury zaopatrzyć się można jadąc przez Guciów.

Na janowskich ,Gryczakach” można dostać zawrotu głowy od bogactwa dań z kasz, nie tylko z gryczanej. Natomiast podczas Festiwalu Produktu Lokalnego, odbywającego się w ramach Jarmarku Hetmańskiego w Zamościu, częstują wszystkim, co może się znaleźć na stole, w tym wspaniałymi domowymi winami i nalewkami.