Zamość Śródmieście – zwiedzanie – Stara Brama Lubelska

Po wyjściu z Parku udajemy się w kierunku pd.-zach. do Starej Bramy Lubelskiej. Była to jedna z 3 bram miejskich fundacji Jana Zamoyskiego. Została zbudowana najwcześniej, bo już przed 1588, przez B. Moranda.

Manierystyczna fasada Bramy, o surowych formach porządku …

Zamość Śródmieście – zwiedzanie – Park miejski

Zwiedzanie miasta rozpoczynamy od Parku Miejskiego, gdzie w tzw. Kojcu mieści się model miasta, potem oglądamy Starą Bramę Lubelską i zwiedzamy d. centrum życia dworskiego i umysłowego wzdłuż ul. Akademickiej, a więc gmach d. Akademii i budynki towarzyszące, zespół budowli …

ZAMOŚĆ W POLSCE LUDOWEJ

Budowa nowego życia po wyzwoleniu w 1944 nie była na początku łatwa, wobec wyniszczenia przez hitlerowskiego okupanta ok. 40% mieszkańców przedwojennego Zamościa, w tym znacznej liczby inteligencji, a także w związku z trudnym procesem utrwalania władzy ludowej na tym terenie. …

WAŻNIEJSZE DATY Z HISTORII ZAMOŚCIA

WAŻNIEJSZE DATY Z HISTORII ZAMOŚCIA

1517 –  Mikołaj i Feliks Zamoyscy nabyli od Jana Ostrowskiego osadę Skokówkę z zameczkiem wśród rozlewisk Łabuńki i Topornicy (pierwotnie zw. Wieprzcem) oraz okoliczne wsie; obecnie miejsce to z reliktami ziemnymi nazywa się Zamczyskiem.

1542 …

Zamość – wiadomości

ZAMOŚĆ, który w 1980 obchodził swoje czterechsetlecie, został w 1975 podniesiony do rangi miasta wojewódzkiego. Liczy 65 tys. mieszkańców. Jest stolicą gospodarczego i kulturalnego regionu (określanego często jako Zamojszczyzna) obejmującego dawne powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski, dokładnie wypełniające granice …

Kolegiata p.w. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła

Kolegiata p.w. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła jest jedną z najwspanialszych świątyń w polskiej architekturze nowożytnej, zabytkiem klasy „0”.

Ufundowana została przez założyciela miasta, kanclerza Jana Zamoyskiego i wzniesiona niemal całkowicie wg proj. i pod nadzorem jego nadwornego architekta …