Gospodarowanie krajobrazem w historycznym centrum Zamościa

Prześledzenie procesu budowy zamku oraz rozplanowania i budowy miasta Zamościa od podstaw, na tzw. surowym korzeniu (in cruda radice), a także budowy fortyfikacji opasujących ten rezydencjonalno-municypalny układ dowodzi, jak wielkim profesjonalizmem odznaczał się architekt Bernardo Morando oraz jak wielki zmysł …

Roztocze – Informacja Turystyczna

Roztocze – Informacja Turystyczna

INFORMACJA TURYSTYCZNA – Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 (ratusz), tel. 84 639 22 92,tel./fax84 627 08 13 www.zoit.zamosc.pl, e-mail: zoit@osir.zamosc.pl

Horyniec-Zdrój

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 4, tel./fax 16 631 31 05, e-mail: turinfhoryniec@interia.pl…