Kolegiata – Świątynia pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła

Oderwawszy wzrok od murów bramy Szczebrzeskiej i wolnej za bramą przestrzeni, którą przecina leniwie wody tocząca Łabuńka, a myśl od scen jakie niegdyś rozgrywały się na owym błotnistym do niedawna jeszcze polu, zawróćmy ku kolegiacie …

Zamek – Siedziba hetmańska

Z uczelni zamojskiej przenieść wzrok i myśl musimy z kolei na siedzibę hetmańską, rozległą, dwupiętrową budowlę od ulicy cofniętą, która ma swoją długą historię na przestrzeni tych trzystu pięćdziesięciu lat, jakie zamykają okres istnienia zamojskiego grodu.

Zamek wzniesiony został równocześnie …