Kościół św. Katarzyny

Jednonawowy kościół św. Katarzyny opodal Forum Salarium, zawdzięcza swe istnienie fundacji Żaboklickiego Hieronima, który wznieść go rozkazał w drugiej połowie XVII-go wieku dla oo. reformatów, mieszkających pod troskliwą pieczą przełożonych w pobliskim, maleńkim, dziś już nie istniejącym klasztorku.

Wśród nich …

Kościół ormiański w Zamościu

Wzdłuż nadszańca idąc w naszej po starych murach wędrówce, pomyślmy, że tu gdzieś na lewo, w ścianach dzisiejszych domów zamknięta jest przestrzeń zajmowana niegdyś przez świątynię Ormian, którzy licznie ściągali do Zamościa zwiedziawszy się o powstaniu miasta.
Przybywali z Armenii, …

Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Zamościu

Przez plac Strzelecki, zamknięty bramą Lwowską nową i pobazyliańską wikarówką, z sylwetą nadszańca wschodniego i celi Łukasińskiego na dalszym planie, spójrzmy na białą, renesansowo-barokową, o wybitnie kościelnym charakterze budowlę.
Ogrom jej, powaga smukłych, przypartych ściśle do ścian kolumn o kwieciem …