kościółek św. Mikołaja dawniej Stanisława Kostki

Przy ulicy Bazyliańskiej na obniżonym dziś nieco terenie przystanął skromnie kościółek św. Mikołaja. Przedsionkiem z nowszych czasów i przez bramy wieżowej kamienny, barokowy portal wejdźmy do małej, jednonawowej świątyńki, nad którą kopuła renesansowa rozpięta, przez okna latarni szczyt jej zdobiącej, …

Kościół i klasztor ss. franciszkanek – klarysek

Trzeba się od obrazów przeszłości roztaczanych na rozciągającej się przed nami równinie oderwać, a oglądnąć ów poklasztorny budynek. To dawny kościół i klasztor ss. franciszkanek.

Gdy rząd austriacki pod koniec XVIII-ego stulecia zakon ich na terenie Zamościa zlikwidował, zajęły go …

Mury wschodniego bastionu

Teraz oto zastępują nam drogę dalszą dostojne mury wschodniego bastionu, w którym kiedyś wojsko kwaterwało. Ta część zabudowań fortecznych z czerwonej cegły, z szarymi podkreśleniami krawężników i obramień okiennych, od strony zewnętrznej lekko łukiem do wewnątrz wygięta, groźnie spozierała niegdyś …